– prowadzenie negocjacji w zakresie zawierania umów;

– konstruowanie treści umów np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy dożywocia, umowy darowizny, umowy pożyczki

– pomoc w egzekwowaniu wykonania umów przez kontrahenta