Karolina Zabłocka-Ciemny

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również absolwentka Stacjonarnego Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już w czasie studiów podejmowała działalność studencką w ramach koła naukowe administratywistów „AD rem”, którego to była wiceprezesem oraz działalność w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Poznaniu. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, z pozytywnym wynikiem złożyła zawodowy egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada ośmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa materialnego i w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, które zdobyła już jako studentka a następnie jako aplikant w prestiżowej, poznańskiej kancelarii adwokackiej. Obecnie współpracuje z kilkoma znanymi poznańskimi kancelariami adwokackimi.