– prowadzimy szkolenia i seminaria między innymi z zakresu prawa konsumenckiego, z zakresu prawa pracy i bhp

– pozostajemy otwarci na różnorodną tematykę w zależności od potrzeb, udało nam się zorganizować szkolenie dla licealistów z zakresu podstawowej wiedzy odnośnie konstruowania i zawierania umów cywilnoprawnych oraz konsekwencji prawnych zawarcia umowy i możliwości jej rozwiązania