– rozwód bez orzekania o winie;

– rozwód z orzekaniem o winie;

– separacja;

– podział majątku wspólnego;

– ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w tym ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną;

– umowy majątkowe małżeńskie – intercyza;

– alimenty dla małżonka i dzieci;

– podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów;

– powierzenie, ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej;

– uregulowanie sposobu kontaktów z dzieckiem;

– porozumienia wychowawcze;

– odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;

– sprawy dotyczące sankcji za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem;

– uznanie i zaprzeczenie ojcostwa;

– sprawy z zakresu Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę ;

– konkubinat – wzajemne rozliczenia oraz uregulowanie kwestii dotyczących wspólnych małoletnich dzieci;

 

DARMOWA WYCENA SPRAWY