sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;

sprawy z zakresu uznania rozwiązania stosunku o pracę za bezskuteczne;

przywrócenie do pracy;

roszczenia odszkodowawcze;

zmiana warunków zatrudnienia

roszczenia o wypłatę wynagrodzenia;

sporządzanie i opiniowanie umowy o pracę, o zakazie konkurencji, o powierzenie mienia oraz oświadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy;

reprezentacja pracodawców w sprawach wszczętych przez Państwową Inspekcję Pracy;

DARMOWA WYCENA SPRAWY