Zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego i jego nieodłącznym elementem jest działalność pro publico bono. W związku z tym działalność kancelarii obejmuje również działalność charytatywną i społeczną. Adwokat Karolina Zabłocka – Ciemny pełni stałe dyżury w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska przy ul. Garbarskiej 1 w Gnieźnie.