przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza;

odrzucenie spadku;

stwierdzenia nabycia praw do spadku na mocy ustawy lub testamentu;

roszczenia z tytułu zachowku, zapisu windykacyjnego, zapisu i polecenia;

zniesienie współwłasności i dział spadku;

zabezpieczenie spadku;

prawo spadkowe w aspekcie podatkowym;

DARMOWA WYCENA SPRAWY