– rozwiązanie małżeństwa zgodnie z obowiązującym stanem prawnym może nastąpić w trzech formach: bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednej ze stron, z winy obu stron;

– większość klientów preferuje rozstanie bez konieczności roztrząsania szczegółów rozkładu pożycia małżeńskiego tj. przez rozwód bez orzekania o winie, taka forma pozwala na szybkie uzyskanie rozwodu, najczęściej wystarczy jedno posiedzenie sądu;

– formę rozwiązania małżeństwa należy jednak przemyśleć, bowiem w niektórych przypadkach orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron może być korzystne;

– zalecam konsultacje z adwokatem w sprawie wyboru formy rozwiązania małżeństwa przed podjęciem samodzielnych działań przed sądem;