– z różnych względów konieczne może stać się ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej np. ze względów podatkowych

– ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną może być konieczne z uwagi na obciążenia majątkowe zaciągnięte przez jednego z małżonków, z uwagi na problemy finansowe współmałżonka, o których nie mieliśmy wiedzy