obrona praw klienta na każdym etapie postępowania zarówno przygotowawczego, jak i rozpoznawczego w I i II instancji;

reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem i pomoc w dochodzeniu naprawienia wyrządzonej szkody;

obrona w postępowaniu w sprawach dla nieletnich;

pomoc w postępowaniu karnym wykonawczym, w szczególności w zakresie wnoszenia i popierania wniosków o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w jej wykonaniu oraz składaniu środków odwoławczych;

DARMOWA WYCENA SPRAWY