– orzeczenie separacji może stanowić rozwiązanie na wiele lat, ale często jest etapem poprzedzającym uzyskanie rozwodu i daje klientowi czas na zastanowienie się nad dalszym życiem;

– w zasadzie orzekając separację sąd reguluje podobne kwestie, jak w razie orzeczenia rozwodu np. o powierzeniu władzy rodzicielskiej nad mał. dziećmi, kontaktach drugiego z rodziców z mał. dziećmi, zakresie alimentacji na rzecz mał. dzieci;

– na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji – zatem na mocy orzeczenia sądu można powrócić do wspólnego, zgodnego pożycia małżeńskiego;