sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych oraz odwołań od decyzji administracyjnych organów;

sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje ostateczne;

reprezentacja klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji oraz przed sądami administracyjnymi I i II instancji;

sporządzanie wniosków o zmianę, sprostowanie decyzji oraz wznowienie postępowania;

sprawy z zakresu prawa budowalnego;

sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego;

opiniowanie oraz reprezentacja w innych sprawach z szeroko rozumianego prawa administracyjnego;

zniesienie współwłasności;

zasiedzenie;

zarząd rzeczą wspólną;

wpisy do ksiąg wieczystych;

ustanowienie i zniesienie służebności;