-renta alimentacyjna dla małżonka- przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują w jakich wypadkach alimenty należą się małżonkowi, co jest ściśle związane z odpowiedzialnością za rozpad pożycia małżeńskiego;

– renta alimentacyjna dla dzieci – podstawowym obowiązkiem rodziców zaspokajanie potrzeb dzieci, w tym alimentacja, która zależy od potrzeb dzieci oraz możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców

– nie jest prawdą powtarzana często przez klientów zasada, iż wraz z uzyskaniem pełnoletności dziecko traci prawo do alimentów, w tym przypadku bada się możliwość samodzielnego utrzymania

– alimenty nie zostają zasądzone raz na zawsze, w zależności od sytuacji można żądać ich podwyższenia lub obniżenia, wiadomym jest, iż rosnące potrzeby dzieci wymagają modyfikacji zasądzonej kwoty;

– uchylenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego